Go to content
  • CR 1

  • CR 2

  • CR 3

  • CR 4

  • CR 5

Przejmowanie odpowiedzialności. Niezawodne zrównoważone działanie.

Zmiany klimatyczne oraz transformacja energetyczna, niewielkie ilości zasobów, coraz większa świadomość ekologiczna oraz alternatywne napędy – nigdy wcześniej konieczność działania nie była tak duża jak obecnie. Razem z naszymi partnerami pracujemy nad zwiększeniem wydajności naszego łańcucha tworzenia wartości oraz zapewnieniem, aby był jeszcze bardziej zrównoważony.

Zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w MEYLE opiera się na trzech filarach PEOPLE, PLANET i PROFIT (ludzie, środowisko, ekonomia) w trójkącie zrównoważenia. Trójkąt zrównoważenia zakłada, że zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko przez jednoczesne i równorzędne realizowanie celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. 

 

 

Człowiek: w tym filarze chodzi ogólnie o człowieka. Obszar obejmuje wszystkie działania związane z pracownikami, ewentualnie również z ich krewnymi, z koncernu oraz zaangażowanie społeczne w postaci datków i współpracy.

Środowisko: cel zrównoważonego łańcucha tworzenia wartości jest blisko związany z czynnikami ekologicznymi oraz wpływem na planetę. Są to wszystkie działania związane z ochroną środowiska i klimatu, np. zrównoważone gospodarowanie zasobami, unikanie odpadów oraz korzystanie z energii odnawialnych w firmie.

Ekonomia: najważniejszym elementem zrównoważenia ekonomicznego w MEYLE jest rozwój ekologicznych części o długim okresie żywotności, aby samochody dłużej poruszały się po drogach i można było opóźniać nabywanie nowych pojazdów. W związku z tym oferujemy kierowcom bardziej ekologiczne rozwiązania podczas napraw i serwisowania samochodów oraz wspieramy wydajne korzystanie z zasobów w pojazdach. Są to np. części MEYLE HD, które ze względu na optymalną konstrukcję, mogą być dłużej eksploatowane. 

 

 

Nasz cel: zrównoważony rozwój i działanie w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości – od zaprojektowania produktu i produkcji, przez logistykę zakupów oraz działalność operacyjną, po sprzedaż i dostawy. Ambitny cel z wieloma aspektami i możliwościami optymalizacji. Codziennie pracujemy nad tym, abyśmy byli coraz lepsi oraz realizowali procesy i procedury w sposób bardziej zrównoważony/wydajny, uwzględniając przyszłość oraz przyszłe pokolenia. Historia firmy MEYLE jest od zawsze związana z ekologią: już wizja założyciela naszej firmy Wulfa Gaertnera opierała się na takich wartościach jak ekologia, współpraca i ekonomia: „Przyjaźń tych, dla których pracujemy, jest podstawą naszego sukcesu”.

W realizacji działań zawsze kierujemy się 17 celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals (SDG), aby stworzyć ekologiczny i wydajny obieg tworzenia wartości. 

 

 

Pytania, uwagi, wskazówki? Kontakt: 
cr(at)meyle.com

Więcej tematów

Newsletter

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.