Go to content

Partnerstwo MEYLE w zakresie dotacji i wsparcia

Od wielu lat MEYLE angażuje się w działalność społeczną. Już założyciel firmy, Wulf Gaertner, podczas swojej podróży do Ameryki Środkowej odwiedził SOS Wioskę Dziecięcą w Gwatemali i od tego czasu ją wspierał. W późniejszym okresie powstało wiele rodzajów współpracy w celu wsparcia, m.in. ze Stowarzyszeniem Wspierającym Szpital Dziecięcy w Beira i Stowarzyszeniem Heim-statt Tschernobyl e.V

Ramy strategiczne naszego zaangażowania

 

•    Na poziomie regionalnym: działania na rzecz tworzenia szans dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 
•    Na poziomie międzynarodowym: zwalczanie przyczyn migracji 
•    Apolityczność i niezależność religijna: podejmowanie niezależnych decyzji 
•    Działalność długoterminowa: 
zapewnianie projektodawcom lepszych możliwości planowania poprzez długoterminową współpracę  
•    Transparentność: „Czynienie dobra i mówienie o tym” 
•    Zrównoważony rozwój: wspieranie samodzielnych działań
 

Wsparcie MEYLE: edukacja, opieka zdrowotna, ochrona środowiska

Firma MEYLE AG zobowiązała się do trwałego wspierania projektów społecznych i partnerstw pomocowych na całym świecie. Z dużym zaangażowaniem przedsiębiorstwo przeznacza swoje zasoby finansowe, aby pomagać znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznościom w różnych krajach. Firma skupia się na projektach wspierających edukację, opiekę zdrowotną i ochronę środowiska.  

MEYLE ściśle współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, aby zapewnić skuteczność ich działań. Wsparcie finansowe przyczynia się do trwałej poprawy życia wielu ludzi i powoduje pozytywne zmiany w społeczeństwie. Firma MEYLE jest dumna z tego, że wnosi swój wkład i ponosi odpowiedzialność biznesową, wspierając projekty społeczne na całym świecie. MEYLE angażuje się na rzecz pomocy potrzebującym, aby mogli działać niezależnie i odpowiedzialnie. Celem jest wprowadzenie powszechnych i istotnych pod względem strukturalnym zmian w społeczeństwie oraz otwarcie nowych perspektyw.  

Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

MEYLE wspiera globalne cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zostały one przyjęte we wrześniu 2015 roku w ramach Agendy 2030 i obejmują 17 celów ze 169 celami pośrednimi, ukierunkowanymi na zachowanie świata dla przyszłych pokoleń. Wśród nich znajduje się m.in. promowanie ochrony środowiska i klimatu, zwalczanie głodu na świecie, tworzenie większej równowagi i sprawiedliwości oraz zapewnienie równych szans edukacyjnych. Cele te ukazują wyzwania, jakim ludzkość musi stawić czoła w najbliższych latach.  

Poznaj projekty wspierane przez MEYLE:

Projekty edukacyjne

MEYLE wspiera projekty edukacyjne, ponieważ edukacja stanowi ważny fundament dla sukcesu zawodowego i społecznego. Dobre wykształcenie może przyczynić się do pokonania ubóstwa. 

MEYLE skupia się na poprawie dostępu do edukacji podstawowej, średniej i wyższej, włączając w to przygotowanie i ukierunkowanie zawodowe. Pozwala to promować edukację już od wczesnego dzieciństwa, redukować bezrobocie wśród młodych osób na całym świecie, wspierać pracę zapewniającą godność człowieka, wzmacniać odporność na kryzysy i umożliwiać samodzielne życie.  W ten sposób przedsiębiorstwo przyczynia się do osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 4 – wysokiej jakości edukacji. SDG 4 i jego cele pośrednie dążą do zapewnienia inkluzywnej, równościowej i wartościowej edukacji dla wszystkich. Umożliwia to stworzenie warunków dla pracy zapewniającej godność człowieka oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

MEYLE skupia się na wspieraniu projektów edukacyjnych i infrastrukturalnych o średnio- i długoterminowym charakterze. Firma wspiera programy szkolenia zawodowego, aby dać młodym ludziom lepsze szanse na zatrudnienie, niezależne źródło dochodu i samodzielne życie.


Projekty społeczne

Poprzez finansowe wsparcie projektów społecznych MEYLE wnosi wkład w różne obszary tematyczne związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


Środowisko

Poprzez finansowe wsparcie projektów ekologicznych MEYLE wnosi wkład w różne obszary tematyczne związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.Pomoc doraźna

MEYLE wspiera także programy pomocy finansowej w przypadku kryzysów i klęsk żywiołowych na całym świecie, aby pomóc ratownikom i ludziom na miejscu w sytuacjach nagłych.Darowizny pracowników

Projekty darowizn inicjowane lub współfinansowane przez naszych pracowników.


Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się jeszcze bardziej rozszerzyć nasze działania w zakresie wsparcia, wnosząc dodatkowy wkład w cele zrównoważonego rozwoju ONZ i otwierając osobom potrzebującym długofalowe perspektywy na przyszłość oraz jednocześnie chroniąc środowisko naturalne.

Oczywiście również Państwa datki są ważne i mile widziane. Zamiast wsparcia finansowego istnieje również możliwość – i oprócz tego szczególna potrzeba – adresowana do zmotywowanych wolontariuszy chcących angażować się w ciekawe projekty w różnych organizacjach pożytku publicznego, na przykład w Bürgerstiftung Hamburg. Chętnie udzielimy bliższych informacji na ten temat: cr(at)meyle.com.

W tym miejscu dziękujemy również naszym pracownikom – bez Państwa zaangażowania nie bylibyśmy w stanie tego dokonać!
 

Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.