Go to content

Branie odpowiedzialności. Działać rzetelnie i w sposób zrównoważony.

  • CR 6

  • CR 1

  • CR 2

  • CR 3

  • CR 4

  • CR 5

Zmiany klimatyczne oraz transformacja energetyczna, niewielkie ilości zasobów, coraz większa świadomość ekologiczna oraz alternatywne napędy – nigdy wcześniej konieczność działania nie była tak duża jak obecnie. Razem z naszymi partnerami pracujemy nad zwiększeniem wydajności naszego łańcucha tworzenia wartości oraz zapewnieniem, aby był jeszcze bardziej zrównoważony.

Zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w MEYLE opiera się na trzech filarach PEOPLE, PLANET i PROFIT (ludzie, środowisko, ekonomia) w trójkącie zrównoważenia. Trójkąt zrównoważenia zakłada, że zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko przez jednoczesne i równorzędne realizowanie celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. 

 

 

Człowiek: w tym filarze chodzi ogólnie o człowieka. Obszar obejmuje wszystkie działania związane z pracownikami, ewentualnie również z ich krewnymi, z koncernu oraz zaangażowanie społeczne w postaci datków i współpracy.

Środowisko: cel zrównoważonego łańcucha tworzenia wartości jest blisko związany z czynnikami ekologicznymi oraz wpływem na planetę. Są to wszystkie działania związane z ochroną środowiska i klimatu, np. zrównoważone gospodarowanie zasobami, unikanie odpadów oraz korzystanie z energii odnawialnych w firmie.

Ekonomia: najważniejszym elementem zrównoważenia ekonomicznego w MEYLE jest rozwój ekologicznych części o długim okresie żywotności, aby samochody dłużej poruszały się po drogach i można było opóźniać nabywanie nowych pojazdów. W związku z tym oferujemy kierowcom bardziej ekologiczne rozwiązania podczas napraw i serwisowania samochodów oraz wspieramy wydajne korzystanie z zasobów w pojazdach. Są to np. części MEYLE HD, które ze względu na optymalną konstrukcję, mogą być dłużej eksploatowane. 

 

 

Nasz cel: zrównoważony rozwój i działanie w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości – od zaprojektowania produktu i produkcji, przez logistykę zakupów oraz działalność operacyjną, po sprzedaż i dostawy. Ambitny cel z wieloma aspektami i możliwościami optymalizacji. Codziennie pracujemy nad tym, abyśmy byli coraz lepsi oraz realizowali procesy i procedury w sposób bardziej zrównoważony/wydajny, uwzględniając przyszłość oraz przyszłe pokolenia. Historia firmy MEYLE jest od zawsze związana z ekologią: już wizja założyciela naszej firmy Wulfa Gaertnera opierała się na takich wartościach jak ekologia, współpraca i ekonomia: „Przyjaźń tych, dla których pracujemy, jest podstawą naszego sukcesu”.

MEYLE's 3 strategic CR goals

based on the 3 pillars of the sustainability triangle

1. Reduce CO2 to neutral in order to decelerate climate change 

2. To be the ones with the better and more sustainable car parts

3. Empowering employees and the common good

W realizacji działań zawsze kierujemy się 17 celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals (SDG), aby stworzyć ekologiczny i wydajny obieg tworzenia wartości. 

 


Sprawozdanie z postępów w zakresie praw człowieka i środowiska

Niniejszym chcielibyśmy przedstawić nasze oficjalne sprawozdanie z postępów w dziedzinie praw człowieka i środowiska:

POBIERZ TUTAJ 

 

Partnerstwo MEYLE w zakresie dotacji i wsparcia

Odpowiedzialność społeczna w firmie MEYLE ma już wieloletnią tradycję. Zapoczątkowała ją jedna z podróży założyciela firmy Wulfa Gaertnera po Ameryce Środkowej, podczas której odwiedził on SOS Wioski Dziecięce w Gwatemali i od tej pory zaczął udzielać im wsparcia. Kierując się tym wzorem, w miarę upływu lat nawiązano kolejne partnerstwa w zakresie wsparcia, jak na przykład z Förderverein Kinderklinik Beira e.V. lub Heim-statt Tschernobyl e.V.

Za strategiczny kierunek naszych działań przyjęliśmy następujące ramy:


•    Na poziomie regionalnym: dawanie szans osobom będącym w niekorzystnej sytuacji społecznej
•    Na poziomie międzynarodowym: zwalczanie przyczyn migracji
•    Apolityczność i bezwyznaniowość
•    Działania długofalowe: długofalowe partnerstwa ułatwiające planowanie organizatorom projektów
•    Transparentność: „Czyń dobro i mów o tym”
•    Zrównoważony rozwój: pomoc w samopomocy
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH LICZNYCH AKCJI ZBIERANIA DATKÓW I PARTNERSTW W ZAKRESIE WSPARCIA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Przykładowe walory ekologiczne produktów MEYLE

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe

Zmiana metody powlekania stabilizatorów, zestawów przegubu i wałów napędowych na katodowe lakierowanie zanurzeniowe.

•    Materiał w 100% dociera do docelowej powierzchni
•    Brak strat i odpadów
•    Zużyta woda jest uzdatniana i ponownie wykorzystywana
•    Powłoka jest trwalsza
 


Eliminowanie plastiku

Wyeliminowanie 19 ton plastiku rocznie ze względu na rezygnację z zaślepek z tworzywa sztucznego w opakowaniu naszych drążków kierowniczych, przegubów kulowych i końcówek drążka kierowniczego poprzecznego oraz usprawnienie procesów transportowo-logistycznych.


Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.