Go to content

Plan neutralizacji emisji CO₂ w MEYLE

Jesteśmy przekonani, że musimy działać, aby przekazać przyszłym pokoleniom nienaruszone środowisko i stworzyć im warunki dobre do życia.

Aby chronić środowisko i spowolnić zmiany klimatyczne, musimy stawiać sobie ambitne cele redukcji CO₂. Dlatego postanowiliśmy do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną wszystkich naszych produktów pod względem CO₂.

W tym celu opracowujemy zrównoważony łańcuch tworzenia wartości podporządkowany ochronie środowiska i klimatu – od projektowania produktu po wysyłkę. Naszą wizją jest, aby być „tymi od lepszych i bardziej zrównoważonych części samochodowych”.

 

W ramach oferty MEYLE HD już 20 lat temu zaczęliśmy projektować bardziej niezawodne części zamienne o większej trwałości. Pojazdy, w których zamontowano bardziej niezawodne i trwalsze części, dłużej zachowują sprawność, a ich naprawy i przeglądy są bardziej efektywne, dzięki czemu rzadziej kupuje się nowe pojazdy. Wraz z pierwszą certyfikowaną, neutralną dla klimatu linią produktów MEYLE HD w dziedzinie podwozi i układów kierowniczych w IAM, zrobiliśmy kolejny krok..

Wahacz poprzeczny 3-w-1


Krok 1. Pomiar emisji CO₂

Firma ClimatePartner przeprowadziła na zlecenie MEYLE AG kalkulację emisji CO₂ produktu Steering and Suspension (S&S) MEYLE HD na podstawie protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard).

Ślad węglowy tego produktu obliczony został zgodnie z zasadą „Cradle-to-customer plus End-of-life”. Uwzględniono przy tym emisje powstające w następujących fazach cyklu życia: pozyskanie i obróbka wstępna surowców i opakowania, produkcja, dostawa produktu do bramy zakładu klienta oraz utylizacja produktu i opakowania.
Założeniem zasady „Cradle-to-customer plus End-of-life” jest nacisk w kalkulacji na te procesy, nad którymi producent ma kontrolę. Zazwyczaj nie ma on wpływu na emisje powstające w fazie użytkowania i mogą one zostać określone tylko szacunkowo na podstawie założeń. W związku z tym nie są uwzględniane w kalkulacji.

W kalkulacji posłużono się w miarę możliwości danymi pierwotnymi. W sytuacjach, w których nie było to możliwe, oparto się na danych wtórnych z uznanych źródeł. Współczynniki emisji pochodzą z uznanych na skalę międzynarodową baz danych, jak ecoinvent lub GEMIS. Zbadano emisje wszystkich istotnych gazów cieplarnianych, które zostały następnie przeliczone na ekwiwalenty CO₂, aby zwiększyć czytelność.

Emisje, których nie można bezpośrednio przyporządkować do produktu, ale są niezbędne do jego wytworzenia, jak dojazd pracowników lub podróże służbowe, także zostały uwzględnione w kalkulacji jako emisje wspólne.

Krok 2. Redukcja

Podstawą kompleksowej ochrony klimatu jest w jak największym stopniu zapobiegać emisjom, redukować istniejące emisje i kompensować nieuniknione emisje. Po obliczeniu śladu węglowego produktu można zidentyfikować potencjał zapobiegania i zmniejszenia emisji i na tej podstawie skompensować nieuniknione emisje. Wtedy produkt staje się neutralny klimatycznie i może otrzymać stosowną odznakę.

Zapobieganie i redukowanie

Generalnie istnieją dwa sposoby na zapobieganie emisjom i ich zmniejszanie.

  • Dzięki innowacyjnej konstrukcji produkcji i wynikającemu z niej zmniejszeniu materiału, lepszej efektywności energetycznej w produkcji oraz zakupowi pochodzących z danego regionu surowców i opakowań zapobiega się emisjom jeszcze przed ich powstaniem.

  • Świadome dokonywanie wyboru niskoemisyjnych surowców i opakowań, nośników energii lub środków transportu pozwala na dalsze zmniejszenie emisji produktów.

Krok 3. Kompensacja

Wdrażanie środków redukcji CO₂ następuje z reguły stopniowo w dłuższym przedziale czasu. Wskazane jest, aby równocześnie kompensować nieuniknione emisje wsparciem renomowanych międzynarodowych projektów ochrony klimatu. Projekty ochrony klimatu przyczyniają się do oszczędzania CO₂, na przykład poprzez zalesianie lub rozwój energii odnawialnych. Wysokość oszczędności CO₂ monitorowana jest przez niezależne organizacje. Te oszczędności kupowane są w formie certyfikatów zmniejszenia emisji, ze sprzedaży których finansowane są projekty. Więcej informacji na stronie https://www.climatepartner.com/de/klimaschutzprojekte.

Kompensacja powstających emisji sprawia, że produkt Steering and Suspension (S&S) MEYLE HD jest neutralny klimatycznie. Od pierwszego kroku ponosi się odpowiedzialność za emisje, którym obecnie nie można zapobiec.

W trosce o to, aby w ramach systemu zrekompensowane zostały wszystkie powstające emisje, łączny wynik podwyższany jest o margines bezpieczeństwa wynoszący 10%. Rekompensuje to potencjalne niepewności danych stanowiących podstawę obliczenia, które mogą wynikać np. ze stosowania wartości z bazy danych, założeń lub szacunków.

Pierwszy projekt ochrony klimatu MEYLE służący kompensacji CO₂ produktów zawieszenia i układu kierowniczego MEYLE HD

Zielona energia w regionie Morza Czarnego

Znaczenie Turcji na rynku energetycznym stale rośnie – zarówno jako odbiorcy, jak i dostawcy. Pokrywanie zapotrzebowania budową kolejnych konwencjonalnych elektrowni musiałoby prowadzić do silnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Jedynym sposobem na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię w sposób zrównoważony są inwestycje w korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Dlatego przedmiotem tego projektu jest budowa nowej elektrowni wodnej na rzece Papart w tureckiej prowincji Artvin. Korzystając z energii wodnej i trzech nowoczesnych turbin elektrownia dostarczać będzie rocznie około 58,49 GWh do krajowej sieci energetycznej Turcji.

Budowa elektrowni wodnej tej wielkości nie wymaga spiętrzania wody, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy nie będą musieli być przesiedlani i zachowane zostaną siedliska przyrodnicze oraz żyzne ziemie uprawne.

 

Jak energetyka wodna przyczynia się do ochrony klimatu?

Ponieważ ta energia wytwarzana jest z wody bez zużycia paliw kopalnych, uznawana jest za bezemisyjną. Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest niezbędny do powstrzymania globalnego ocieplenia i długofalowego zapewnienia dostaw energii. Wielkość redukcji emisji w projekcie energetyki wodnej obliczana jest na podstawie tak zwanego scenariusza odniesienia: emisję jakiej ilości CO₂ spowodowałaby taka sama ilość energii przy typowym miksie energetycznym regionu?

 

Więcej tematówyyy

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.