Go to content

Informacje prawne

System dla sygnalistów i mechanizm przekazywania skarg

Za pomocą naszego systemu dla sygnalistów i mechanizmu przekazywania skarg chcemy zapewnić możliwość przekazywania nam w anonimowy sposób informacji o naruszeniach praw człowieka, naruszeniach ochrony środowiska, przestępstwach gospodarczych, a także innych nieetycznych i nielegalnych zdarzeniach. Zgłoszenie może ułatwić wczesne wykrycie nieprawidłowości, powstrzymanie ich i przeciwdziałanie szkodom dla wszystkich zaangażowanych stron. Jeżeli jako sygnalista wewnętrzny lub zewnętrzny masz uzasadnione podejrzenie, że pracownicy lub menedżerowie MEYLE AG naruszyli zasady zgodności (naruszenia obowiązującego prawa) , na przykład:

  • popełnili przestępstwa gospodarcze (korupcja, oszustwo, sprzeniewierzenie, pranie pieniędzy itp.)
  • naruszyli prawo konkurencji, prawo antymonopolowe lub prawo w zakresie pomocy państwa
  • popadli w konflikt interesów
  • naruszyli embargo lub zakaz eksportu
  • naruszenia ochrony danych
  • dyskryminacja
  • naruszenia praw człowieka
  • naruszenia ochrony środowiska

skorzystaj z naszego adresu e-mail compliance(at)meyle.com, aby skontaktować się z naszym ośrodkiem obsługi spraw związanych ze zgodnością.

Jako neutralny punkt kontaktowy ośrodek obsługi spraw związanych ze zgodnością przyjmuje zgłoszenia i rozpatruje je z niezbędną poufnością. Ponadto ewentualne nieprawidłowości można także zgłaszać bezpośrednio do zarządu MEYLE lub menedżerów, którzy przekażą je do jednostki odpowiedzialnej za sprawy związane ze zgodnością. Wewnętrzni sygnaliści MEYLE są objęci specjalną ochroną, w ramach której zabronione są jakiekolwiek sankcje wobec sygnałów zgłoszonych w dobrej wierze. Dlatego sygnaliści, którzy działają w dobrej wierze, nie mogą być w MEYLE AG w żaden sposób dyskryminowani.

Z góry dziękujemy za Twoje współdziałanie i wsparcie!

Więcej tematów

Newsletter

subskrybuj!

Newsletter MEYLE: nowości produktowe, aktualności i wiele innych - subskrybuj!

Aplikacja MEYLE-Parts

DOWIEDZ SIĘ TERAZ

Wszystkie informacje dotyczące części samochodowych MEYLE dostępne za jednym kliknięciem w aplikacji MEYLE Parts.