Go to content

MEYLE HD:

Lepsze niż oryginał.

Zoptymalizowany profil tulei wewnętrznej

Lepsze niż oryginał: Tuleje MEYLE HD o zoptymalizowanym profilu tulei wewnętrznej wytrzymują większe siły oraz zapewniają dłuższą żywotność i lepsze właściwości użytkowe.

Część oryginalna

Prosty profil tulei wewnętrznej

Problem

  • Odspojenie gumy od metalu na wewnętrznej tuneli spowodowane gwałtownymi naprężeniami

Efekt

  • Krótszy czas eksploatacji i szybsze zużycie
  • Osłabienie bezpieczeństwa jazdy

MEYLE HD

Zoptymalizowany profil tulei wewnętrznej

Rozwiązanie

  • Zoptymalizowany profil tulei wewnętrznej wytrzymuje działanie większych sił ze względu na mocniejsze spojenie gumy z metalem

Korzyści

  • Znacznie dłuższy czas eksploatacji
  • Dłuższe utrzymywanie bezpieczeństwa jazdy
  • 4 lata gwarancji